Afscheid wethouder Nynke Houwing.

In een ontspannen bijeenkomst in de raadszaal van Borger-Odoorn is afscheid genomen van de huidige ploeg wethouders. Dat wil niet zeggen dat zij nu weg zijn, ze blijven aan het werk tot de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd. Allen werden toegesproken door burgemeester Jan Seton en iemand van hun eigen politiek kleur. Tot slot mochten ze ook zelf nog eenmaal het woord richten tot de raadsleden en het publiek. 

In de toespraken over Nynke Houwing werd stil gestaan bij het feit dat ze een wethouder ‘van buiten’ was, dit gaf eerst wat beroering. Maar al snel vond ze haar weg in de gemeente en met haar ervaring en tomeloze inzet verstomden de bezwaren al snel.

Houwing gruwelde van het woord krimp en had in de woonvisie snel haar missie gevonden. Zij vond dat vasthouden aan krimp de voorzieningen onder druk zou zetten en zag een veranderende woningmarkt. Hoewel het niet makkelijk was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen lukte het haar om vlak voor haar vertrek ‘haar’ woonvisie door de gemeenteraad te loodsen. Daarmee de weg vrij makend voor haar opvolger die nu kan beginnen met de uitvoering.

Oud-fractievoorzitter Erik Huizing gaf een opsomming van de bereikte resultaten op de vele andere terreinen die Houwing in haar portefeuille had waaronder het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Dit is deels al in uitvoering en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Natuurlijk bleef een grapje over de snelheid en voortvarendheid van Houwing niet uit, doelend op een snelheidsovertreding waarmee Houwing de krantenkoppen haalde.

In haar afscheidswoorden legde Houwing zelf de nadruk samenwerking. “Blijf samenwerken, blijf elkaar opzoeken. Niet alleen in de raad en de gemeente maar ook met de omliggende gemeenten en in de regiodeal.” Met haar afscheid komt er voor Houwing een eind aan 24 jaar inzet in de lokale politiek waarvan de laatste 4 jaar in Borger-Odoorn. Ze gaat nu genieten van man, kinderen en kleinkinderen en vooral van een lege agenda.