Maidenspeech Dirk Ringers.

Je eerste keer dat je spreekt in de gemeenteraad noemt men je maidenspeech. Afgelopen donderdag was het zover voor Dirk Ringers. Als plaatsvervangend raadslid mocht hij aanschuiven in de oordeelsvormende raadsvergadering en zijn maidenspeech houden. Zijn eerste onderwerp was meteen een pittige, de hogere kosten voor het nieuw te bouwen Esdalcollege.

Dirk legde het college meteen het vuur aan de schenen, de vorige wethouder had immers gezegd dat het risico van de meerkosten volledig bij het Esdal zouden liggen? Waarom moest de gemeente dan nu 85% van deze kosten dragen? En wie gaf de garantie dat het hierbij bleef?

Wethouder Jansen legde uit dat de bouw van schoolgebouwen altijd gedaan wordt door de gemeente. Scholen hebben hiervoor geen budget. In het geval van het Esdal is afgesproken dat zij 15% zullen bijdragen. Het nieuwe gebouw zal voor het Esdal betekenen dat zij veel minder kosten hebben voor onderhoud en energie. Uit dit budget betalen zij die 15%. Garanties dat de kosten niet verder zullen stijgen durfde de wethouder niet te geven in de huidige economische situatie met een stijgende inflatie. 

Helemaal tevreden hierover was Dirk niet maar hij heeft ook begrip voor de situatie. Hij vindt het behoud van het middelbaar onderwijs in onze gemeente ook zo belangrijk dat hij de fractie zal adviseren met deze kostenverhoging in te stemmen. Dirk hierover: “Het Esdal is erg belangrijk voor onze jongeren. Zij hebben ook een unieke samenwerking met onze lokale ondernemers waardoor de lijnen kort zijn tussen theorie en praktijk. Bovendien maakt het onze gemeente aantrekkelijker om in te wonen als je een middelbare school in je midden hebt. Je moet ook niet vergeten dat we door het Esdal jaarlijks een ton extra krijgen van het gemeentefonds. Zonder de school zouden we die mislopen.” 

Terugkijkend op zijn eerste optreden wordt Dirk alleen maar enthousiaster. Dirk: “Ik kijk al jaren aan de zijlijn mee en was al gemotiveerd toen ik me aanmeldde voor de kandidatenlijst maar nu ik eenmaal in die kring van raadsleden heb gezeten word ik alleen maar gemotiveerder. Je zit daar met 21 man te beslissen over je eigen leefomgeving. Makkelijk is dat niet maar het gevoel dat je echt iets kunt betekenen voor de gemeente en haar inwoners is erg motiverend.”