Raad kiest voor nieuwe sporthal De Koel.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de gemeenteraad een nieuwe stap richting een nieuwe sporthal in Borger. Ze gaven het college de opdracht 2 scenario’s verder uit te werken en het Esdalcollege opdracht te geven een gymzaal te bouwen.

 

Vijftig jaar.

Arne Joling, woordvoerder bij dit onderwerp, is tevreden over deze nieuwe stap. Joling: “Dit is een belangrijk project waar we als raad stapsgewijs naar een definitief besluit gaan. Dat is ook goed want behalve dat het over veel geld gaat bouw je een sporthal waar je de komende 50 jaar plezier van wilt hebben. Daarom moet je hier goed over nadenken, goed onderzoeken en veel overleggen.”

Hoewel alle binnensport accommodaties in Borger-Odoorn wel een opknapbeurt kunnen gebruiken besloot de raad al eerder dat de nood het hoogst is in Borger. De Koel is in een slechte staat maar ook de bouw van het nieuwe Esdalcollege speelt mee. Er is al wel besloten tot de bouw van een nieuw schoolgebouw maar er lag nog geen besluit over een sportzaal voor de leerlingen van het Esdal.

 

Voorkeursscenario VVD blijkt te duur.

Het college legde eerder meerdere scenario’s voor aan de raad met de vraag welk scenario er verdere verdieping verdiende. Een aantal scenario’s vielen toen af maar de VVD voegde ook een scenario toe. Joling hierover: “Wij wilden dat er ook gekeken werd naar een goede sporthal bij het Esdalcollege en een gymzaal op de plaats van De Koel. Juist omdat je voor 50 jaar iets vastlegt leek het ons een goed idee om de sporthal vlak bij de N34 te bouwen waardoor je verkeer van uitploegen op wedstrijddagen uit het dorp houdt. Bovendien zullen we met woningbouw vooral in de Daalkampen gaan uitbreiden waardoor het ook voor meer inwoners goed bereikbaar is. Helaas bleek dit scenario om meerdere redenen te duur en wilden ook de huidige gebruikers van De Koel niet naar die locatie.” Is het daarmee verkeerd dat ook dit scenario bekeken is? “Nee,” zegt Joling. “Het is juist goed dat je naar alle mogelijkheden kijkt zodat je een goed afgewogen besluit kunt nemen.”

 

Het besluit.

Er is nu besloten de scenario’s 4a en 4b verder uit te werken. Scenario 4a is een sporthal op de plaats van De Koel en een gymzaal bij het Esdalcollege. Scenario 4b is hetzelfde scenario maar hierbij wordt ook uitgezocht of er een multifunctionele ruimte kan worden toegevoegd aan de nieuwe sporthal. Dat laatste is van belang omdat in het MFA gebouw het nu al worstelen is met de beschikbare ruimte. Doordat de scholen in dit gebouw groeien komen het dorpshuis en de bibliotheek in de knel. Joling hierover: “Ook hier moet je goed naar de toekomst kijken. We gaan de komende jaren ook in Borger meer woningen bouwen. Dan kun je verwachten dat er ook meer ruimte nodig is voor de scholen maar ook voor het dorpshuis en de bieb. Als we die kunnen onderbrengen in een nieuwe multifunctionele ruimte slaan we meerdere vliegen in één klap. We moeten hierbij wel goed kijken naar andere mogelijkheden die we hebben in het dorp. Zo zouden we er ook aan kunnen denken de Willibrordkerk mee te nemen voor enkele functies die nu in het MFA gebouw zijn ondergebracht.” Joling vervolgt lachend: “Het is een beetje een modewoord in onze raad maar dit vraagt een integrale afweging”.

 

Vervolgbesluit.

Het is nu dus zeker dat er een sporthal komt in plaats van De Koel en een gymzaal bij het nieuwe Esdalcollege. Door dit besluit nu te nemen bespaart de gemeente meteen 200.000 euro uit doordat de gymzaal tegelijk kan worden gebouwd met het schoolgebouw.

In het najaar heeft het college de a en b scenario’s verder uitgewerkt. Dan zal de raad een definitieve keus maken en de uitgaven opnemen in de begroting.

Joling hierover: “Je merkt bij een aantal partijen enig koudwatervrees omdat het om een miljoeneninvestering gaat. Dat begrijp ik wel. We hebben het over veel geld. Maar als je bedenkt dat het over een investering gaat voor 50 jaar valt het per jaar wel weer mee. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat er nodig is voor Borger en de omliggende dorpen. Geld is belangrijk maar moet niet de enige overweging worden. We kunnen het nu beter goed doen dan dat we straks extra moeten investeren omdat we met ruimte worstelen. Mijn voorkeur gaat nu uit naar het b scenario maar we gaan wel kritisch naar de uitwerking kijken. Misschien komt er bij het vervolgonderzoek nog iets naar boven waar we nu nog niet aan denken. Daar doe je onderzoek voor. Daarom is het ook goed dat we dit in stappen doen.”

Als de raad in het najaar een definitief besluit neemt kan er in 2023 begonnen worden met de uitvoering.