Nieuw fietspad Eeserstraat-Westdorperbrug.

Een meevaller voor de gemeente Borger-Odoorn wordt geïnvesteerd in een nieuw fietspad. Nieuw is misschien niet het goede woord, er ligt op dit moment een schelpenpad. Hier wil de gemeente nu een betonnen fietspad aanleggen van 2,5 meter breed.

De kosten van dit fietspad zullen 200.000 euro zijn waarvan de helft betaald wordt door de provincie. Onverwacht is er een subsidie toegekend van 45.000 euro voor het al gerealiseerde fietspad Flessenhals. Dit bedrag mag worden doorgeschoven waardoor dit nieuwe pad de gemeente nog maar 55.000 euro gaat kosten. De gemeenteraad gaf hier in de laatste raadsvergadering toestemming voor.

Dit tot grote vreugde van Janny Hofsteenge, fractievoorzitter van de VVD. Hofsteenge: “Alleen al door in onze gemeente verblijvende toeristen worden jaarlijks meer dan 50.000 fietstochten ondernomen. En dan tellen we onze eigen inwoners en toeristen die in buurgemeenten verblijven nog niet eens mee. Goede fietspaden zijn voor onze gemeente dus erg belangrijk. Daarom ben ik blij dat het college bij zo’n meevaller meteen kijkt hoe we verder kunnen doorpakken. Eigenlijk vinden wij binnen de VVD dat je nieuwe fietspaden nog wat breder moet maken maar omdat deze goed aansluit op een bestaand pad wat ook 2,5 meter breed is doen we er in dit geval niet moeilijk over.”