Toerisme belangrijk voor jongeren.

In de oordeelsvormende raadsvergadering hield Floris Hiddink zijn maidenspeech. Dat wil zeggen dat hij voor het eerst het woord voerde in de gemeenteraad. Hij sprak over de herijkte nota kleinschalig kamperen. 

De herijking van deze nota ging vooral over het, onder voorwaarden, meer ruimte te geven voor camperplaatsen. Alle partijen gaven net als Floris het belang van toerisme aan voor onze gemeente maar al in zijn eerste bijdrage wist Floris zijn belang als jongere in de raad aan te tonen. Naast de voordelen die ook andere partijen benoemden had hij het over de (bij)banen voor jongeren. Voor jongeren is een gezonde recreatie sector in onze gemeente essentieel.

Floris was dan ook blij dat de gemeente meegaat met de tijd en meer ruimte geeft voor campers, daar vraagt de markt om. Als echte liberaal vond Floris het wel belangrijk dat de gemeente niet zelf plaatsen gaat ontwikkelen. Hij wil dit overlaten aan de ondernemers en ondernemende inwoners van onze gemeente. Floris hierover: "Het is goed dat we voorwaarden stellen maar laat de verantwoordelijkheid bij de ondernemer. De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.”