Handen in de lucht voor nieuwe sporthal De Koel in Borger

Hij liep niet juichend over de gangen van het gemeentehuis maar een tevreden glimlach was er wel te vinden bij Arne Joling. Al sinds zijn aantreden als raadslid in 2017 maakt hij zich sterk voor sporten en bewegen in onze gemeente. Afgelopen week gaf de gemeenteraad opdracht om een nieuwe sporthal te bouwen in Borger. 

Joling: “Dit is een belangrijke stap in een lang proces. We hebben als raad vorig jaar de toekomstvisie binnensport vastgesteld en daarbij concludeerden we dat al onze binnensport accommodaties er niet best aan toe zijn. Wat mij betreft is dit dan ook een eerste stap in een lange reeks van opknappen en vernieuwen van onze accommodaties.”

Bij de beoordeling van de sportaccommodaties bleek sporthal De Koel in Borger er het slechtst aan toe te zijn. Die kreeg, wat Joling betreft terecht, dan ook de hoogste prioriteit. Bijkomend voordeel was dat er een link kon worden gelegd met de nieuwbouw van het Esdalcollege.

Joling hierover: “Ik ben er trots op dat we een zorgvuldig proces hebben doorlopen. We hebben diverse scenario’s uitgezocht. Op verzoek van de VVD is er zelfs een extra scenario onderzocht waarbij er een sporthal bij het nieuwe Esdal zou komen.”

Dit scenario bleek onhaalbaar en voor de huidige gebruikers ook minder gewenst. Joling: “Dat is de kracht van dit proces. Gebruikers en ook omwonenden hebben een stem gehad en zullen dat ook blijven houden. Zij vormen een klankborgroep die bij de aanbesteding betrokken zal zijn. Ook zullen we met hun een oplossing moeten vinden voor de bouwperiode want dan willen we dat zoveel mogelijk activiteiten door kunnen gaan, het liefst in Borger.”

Met het besluit van afgelopen week heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven aan het college om een nieuwe Koel te bouwen binnen kaders die zijn afgestemd met de inwoners. Bij de unanieme stemming kon Joling een tevreden glimlach niet onderdrukken.