Hallenhoes Exloo is stapje dichterbij

Afgelopen raadsvergadering ging de raad akkoord met het wijzigen van het bestemmingsplan voor het toekomstig Hallenhoes en bijbehorend plein in Exloo. Ook met een borgstelling ging de meerderheid van de raad akkoord.

Over het plan van het Hallenhoes en plein was geen discussie in de raad. Iedereen vindt dit een mooi plan. De discussie ging over de borgstelling van 4,5 ton en of raadsleden wel of niet de namen horen te weten van de investeerders. Janny Hofsteenge, fractievoorzitter van de VVD, heeft niet veel begrip voor deze discussie. Hofsteenge: “We hebben als raadsleden nog een extra voorlichting gehad waarbij dit is uitgelegd. Investeerders worden via de Wet Bibob gecontroleerd zodat we zeker weten dat er geen crimineel geld in het spel is. Dat is voor mij voldoende, dan hoef ik als raadslid de namen van de investeerders niet te weten.”

De Wet Bibob is een bestuursrechtelijk instrument. Het landelijk bureau Bibob is onderdeel van Justis (de screeningsautoriteit vallend onder het ministerie van Justitie en Veiligheid) en voert op verzoek van overheden integriteitsscreeningen uit. Het bureau rapporteert aan de burgemeester.

Ook bij de borgstelling ziet Hofsteenge geen probleem. Hofsteenge: “Die borg gaat alleen door als de gemeente het recht krijgt op eerste koop. De grond is en blijft van de gemeente. Dus stel dat het helemaal mis gaat dan koopt de gemeente het gebouw voor het restant van de lening. Ik denk dat dit een goede deal is al hoop ik natuurlijk dat het Hallenhoes een succes gaat worden en de borg helemaal niet nodig blijkt. Ik denk dat dit een mooie toevoeging is voor het dorp Exloo. Eindelijk komt er iets op de lege plek in het hart van het dorp.”