Wandelen door Oud-Valthe.

Oud-Valthe heeft nog duidelijke kenmerken van een esdorp. Het bestaat uit verschillende boerderijen die willekeurig verspreid in het dorp staan met daartussen veel open ruimtes, de vroegere essen, moestuinen, boomgaarden en weitjes voor het jongvee.

Het is een uniek dorpsgezicht maar inwoners maken zich zorgen. Er zijn plannen voor woningbouw, ze vrezen dat het dorpsgezicht onder druk staat. Daarom richtten zij een stichting op tot het behoud van hun dorpsgezicht en gaan in gesprek met de politiek. De VVD fractie bezocht hun en wandelde samen met de initiatiefnemers van de stichting door het dorp. 

Tijdens de wandeling zagen de fractieleden precies wat er bedoeld werd met het open karakter van het dorp en werden ze gewezen op de bouwplannen die er zijn. Soms zijn deze al concreet, soms zijn dit nog geruchten maar voor de inwoners voldoende om op de bres te springen.

Hoewel de VVD grote voorstander is van meer woningbouw in de dorpen heeft de fractie begrip voor de onrust onder de inwoners van Oud-Valthe. Fractievoorzitter Janny Hofsteenge: “Dit is echt nog een uniek stukje in onze gemeente, ik begrijp heel goed dat het lastig is om hier iets te bouwen zonder het karakter aan te tasten. Wat ik mij niet goed realiseerde is dat ook splitsen van woningen of woningen in schuren problemen kunnen opleveren. Maar ik denk dat de inwoners een goed argument hebben als ze zeggen dat je daar in de toekomst verrommeling zou kunnen krijgen. Mensen willen op een gegeven moment toch een schuurtje voor de fietsen of een carport aanbouwen. Hier zullen we als raad goed rekening mee moeten houden mocht dit ooit op ons bordje komen.”

Ook raadslid Arne Joling heeft begrip voor de inwoners maar hij trekt het breder: “Eigenlijk zouden dorpen hun eigen dorpsvisie ‘wonen’ moeten ontwikkelen waarin dit soort initiatieven een plek krijgen en de inwoners zelf kunnen meepraten op welke locaties er kansen liggen op het gebied van wonen in hun prachtige dorp. Maar dan vraag je wel weer veel van vrijwilligers en dat doen we als gemeente al heel veel.” Hij heeft nog wel een tip voor de inwoners van Oud-Valthe: “We maken in onze gemeente gebruik van een stedenbouwkundige, ik hoop dat de stichting daarmee in gesprek kan gaan.” Over de stichting vervolgt hij: “Het meest positieve vind ik dat dit geen inwoners zijn die niets willen en overal tegen zijn. Ze willen graag meedenken over wat wel mogelijk is zonder het dorpsgezicht aan te tasten. Zij zien daar ook mogelijkheden toe. Daar moeten we als gemeente ons voordeel mee doen.”