Bouwen, bouwen, bouwen.

Er is weer een stap gezet in de uitvoering van de woonvisie waarin we zijn afgestapt van krimp naar groei. Een lang gekoesterde wens van de VVD. Er komen nieuwe woningen in Borger en Nieuw-Buinen. 

In Borger gaat het om nieuwe plaatsen in de Daalkampen. De gemeenteraad ging akkoord met het bouwrijp maken van een nieuw deel van deze wijk voor 23 woningen. Dirk Ringers (VVD) drong aan op tempo vooral met het oog op de grilligheid van de markt. Bouwkosten en hypotheeklasten gaan omhoog, hij wil deze nieuwe mogelijkheden ook goed ‘in de markt’ zetten.

Wethouder Zwiep verwacht niet dat hiervoor een landelijke campagne nodig is. De ervaring leert dat veel nieuwbouw in deze wijk gaat naar mensen uit onze eigen gemeente en regio wat weer goed is voor de doorstroming op de lokale woningmarkt.

In Nieuw-Buinen gaat het om 18 appartementen op de plaats van de voormalige supermarkt aan de Parklaan. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet direct te maken heeft de nieuwe woonvisie, dit plan is al veel ouder. Dat leverde bij een aantal zienswijzen nog wel wat verwarring op, sommige zienswijzen gingen nog uit van de oude woonvisie. Ook waren een aantal omwonenden bang voor inkijk en hun privacy. Hierop zijn de plannen aangepast. Er komen smallere ramen in de appartementen en er is meer gekeken naar zichtlijnen. Raadslid Albertus Steenbergen hierover: “We willen graag steeds meer in overleg met de omwonenden en inwoners maar we zijn ons ervan bewust dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. In dit geval is het plan aangepast, er zijn ook aanpassingen gedaan in de groene omgeving om het appartementencomplex beter in de omgeving te laten passen. We weten dat niet iedereen tevreden is maar wij vinden deze aanpassingen voldoende om voor het wijzigen van het bestemmingsplan te stemmen.”