Flexwoningen in Borger-Odoorn

In de laatste raadsvergadering stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het bouwen van flexwoningen in de gemeente. Een nieuwe stap in de woningmarkt in onze gemeente. De raad was zo eensgezind dat het als hamerstuk op de agenda stond. 

In de commissievergadering is het kaderstuk wel besproken. Voor de VVD deed Floris Hiddink dit. Floris is erg tevreden met deze nieuwe stap. Floris: “Als jongere kijk ik natuurlijk snel naar de mogelijkheden voor jongeren maar het mooie van deze flexwoningen is dat ze zijn bedoeld voor een brede mix aan huurders. Jongeren, ouderen, statushouders en spoedzoekers. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die door een scheiding een andere woning nodig hebben.”

Flexwoningen zijn huurwoningen die tijdelijk gebouwd worden. Ze staan ergens maximaal 15 jaar. Daarna kan deze periode verlengt worden of kunnen ze verplaatst worden naar een andere locatie. Voor het college zal het nog een gepuzzel worden om dit financieel aantrekkelijk te krijgen maar de verwachting is dat het Rijk hier zal bijspringen. De VVD is blij dat de kaders nu al zijn vastgesteld zodat het college ook onmiddellijk stappen kan ondernemen als de mogelijkheid zich voordoet. Floris hierover: “We zijn er klaar voor, het college kan aan de slag en hoeft straks niet eerst naar de raad te komen met het risico dat we achter het net vissen. Wat we als VVD wel belangrijk vinden is dat de locaties van flexwoningen de reguliere bouw niet in de weg gaat staan. Dat heb ik het college dan ook meegegeven.” 

Meer weten over deze raadsvergadering? Luister dan naar aflevering 2 van ‘Raadpraat’ waarin Janny en Ineke napraten.

Raadpraat aflevering 2