Motie zorgt voor discussie

Een motie van de VVD over de rol van Cittaslow in de nota uitgangspunten voor de omgevingsvisie zorgde voor discussie in de gemeenteraad. De VVD en mede indieners CDA en GB willen Cittaslow niet als uitgangspunt voor de omgevingsvisie. Zij vonden de rest van de raad en ook de burgemeester (portefeuillehouder Cittaslow) tegenover zich.

 

Burgemeester Seton gaf aan dat hij Cittaslow niet als grondwet zag maar het volkslied van Borger-Odoorn. Hij ontraadde daarmee de motie. En dat is vreemd volgens VVD fractievoorzitter Erik Huizing. “Dit is eigenlijk precies wat wij zeggen. Cittaslow is een keurmerk wat we mogen voeren omdat ons beleid voldoet aan de voorwaarden. Daar zijn we trots op. Maar we willen het niet omdraaien. Cittaslow moet niet ons beleid zijn maar het gevolg daarvan.”

 

De tekst van de nota kun je lezen alsof Cittaslow het uitgangspunt is en om dat te voorkomen werd de motie ingediend en uiteindelijk ook aangenomen. Een ander kritiekpunt van de VVD werd door het college aangepast na de bespreking in de oriënterende raadsvergadering. In die vergadering gaf de VVD aan dat de gemeente wel erg op de stoel van de agrariër ging zitten. Deze tekst is nu aangepast waardoor we ook op dit gebied gaan voor ontwikkeling in plaats van beperkingen. Dit tot tevredenheid van de VVD.

 

Het belangrijkst voor de VVD is dat de nota is aangenomen. Dit is een belangrijke stap in het opstellen van een omgevingsvisie. Deze visie moet opgesteld worden in samenspraak met onze inwoners en moet de basis zijn voor de omgevingswet. Deze wet gaat veel andere wetten vervangen. Het doel is meer ruimte voor initiatieven te bieden met minder regels. De besluitvorming moet kwalitatief beter en sneller worden.

Huizing hierover: “Deze doelen moeten we niet uit het oog verliezen. Uiteindelijk moeten we komen tot een goede omgevingswet. Deze nota en de omgevingsvisie moeten ons daarin niet beperken maar juist uitdagen om tot een goede invulling van die wet te komen.”