• Blijf je aanpassen!

  30 september − Tijdens een werkbezoek van de VVD fractie uit Borger-Odoorn aan Te Velde in Nieuw Buinen werd een verborgen pareltje in onze gemeente ontdekt. Te Velde, bekent van kampeerartikelen en tuinmeubelen blijkt ook een atelier te hebben waar hun eigen product wordt gemaakt en waar uw tenten of luifels worden gerepareerd. En er blijkt nog een hele afdeling waar straks de uitgestalde tenten plaats maken voor winter(sport) artikelen. Lees verder

 • NUUVER OP STEE

  28 september − Regelmatig brengt de fractie van de VVD werkbezoeken aan bedrijven en instellingen in de gemeente. Dit keer gingen ze naar Nuuverstee, de camperlocatie van de familie Hulshof in Borger. Onlangs werden ze uitgeroepen tot beste camperlocatie 2016. Lees verder

 • Bezoek aan Westdorp en Ellertshaar.

  13 september − Regelmatig gaan B&W en de raad op dorpsbezoek. Deze week waren Westdorp en Ellertshaar aan de beurt. Voor de VVD was raadslid Janny Hofsteenge aanwezig. Opvallend was de grote opkomst van inwoners in het dorpshuis. Lees verder

 • Ruim 140 bezoekers bij Robotisering in de Zorg

  09 september − Op maandag 5 september jl. organiseerde het nieuwe VVD-netwerk DigiZorg 2015 een thema-avond over Robotisering in de Zorg. In het Isala Zorgcentrum in Meppel. Daar waren maar liefst 140 belangstellenden op af gekomen: zorgmedewerkers, bestuurders, gemeenteraadsleden, wethouders en zelfs 2 VVD Tweede Kamerleden. Leendert de Lange als spreker en Erik Ziengs als Liberale Drent in het Parlement. Lees verder

 • Geen geld voor bloemrijke akkers

  19 juli − In de raadsvergadering van 7 juli werd de uitvoeringsagenda duurzaamheid besproken. Conclusie was dat onze inwoners koploper zijn op dit gebied maar dat de gemeente ver achter loopt. Hoogste tijd dit te verbeteren. Lees verder

 • Wethouder wil op stoel ondernemer zitten.

  © Richard Broekhuijzen

  12 juli − In de raadsvergadering van 7 juli heeft de raad wethouder Trip teruggefloten. Hij zal zijn beleidskader Recreatie en Toerisme grotendeels moeten wijzigen voordat de raad hiermee akkoord gaat. Lees verder

 • Kerntakendiscussie

  © Richard Broekhuijzen

  07 juli − In de raad van 30 juni werd een eerste aanzet gegeven tot de kerntakendiscussie. Centraal stond de vraag “Wat voor gemeente wil je zijn?”. Voor de VVD staat voorop dat de wettelijke taken goed worden uitgevoerd. Dit hoeft niet altijd door de gemeente te gebeuren. Wat de VVD betreft kan dit ook op afstand zoals nu ook gebeurt met het sociaal domein of het onderwijs. Lees verder

 • VVD Zuidoost Drenthe opgericht

  07 juli − Op woensdag 6 juli 2016 hebben de leden van de VVD Emmen en de VVD Borger-Odoorn besloten tot oprichting van de VVD Zuidoost Drenthe. Lees verder

 • Motie VVD unaniem aangenomen.

  © Richard Broekhuijzen

  02 juli − Tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad van Borger-Odoorn is een motie van de VVD over duurzaamheidsleningen unaniem aangenomen. Lees verder

 • Eindelijk aandacht voor wegen.

  30 juni − Nadat de VVD jarenlang aandacht heeft gevraagd voor het onderhoud van onze wegen is de nood nu zo hoog dat ook andere partijen eindelijk de noodzaak hiervan in zien. Dit jaar gaat Borger-Odoorn één miljoen euro extra investeren, volgend jaar komt hier nog eens twee miljoen euro extra bij. Lees verder

 • Beleidsarme kaderbrief

  © Richard Broekhuijzen

  27 juni − Ieder jaar rond deze tijd bespreekt de raad de kadernota. Hierin staan de beleidvoornemens van het college en worden de kaders vastgesteld waarop zij de begroting kunnen baseren. Vorig jaar zei fractievoorzitter Huizing hierover: “We passen op de winkel”. Dit jaar was het college hem voor. Ze schreven geen kadernota maar een beleidsarme kaderbrief. Lees verder

 • VVD fel tegen verruimen investeringen Vechtstromen

  27 juni − De VVD fractie is mordicus tegen het verruimen van de investeringsruimte bij het wa-terschap Vechtstromen. De liberalen zijn van mening dat de schuldenpositie van het waterschap moet worden aangepakt en dat het geld niet zomaar in nieuwe investerin-gen moeten worden gestopt. De belastingbetaler is volgens hen de dupe. Lees verder

 • Kinderen krijgen de zorg die nodig is.

  © Richard Broekhuijzen

  17 juni − In april stelde raadslid Janny Hofsteenge schriftelijke vragen over een cliëntenstop bij zorgboerderijen. Bij de raadsstukken voor de vergadering van 2 juni zaten de antwoorden. Lees verder

 • Creativiteit nodig op woningmarkt.

  08 juni − In de afgelopen raadsvergadering presenteerde het college samen met woonservice de stand van zaken rondom de huisvesting van vergunninghouders. In de gemeente zijn al een groot aantal vergunninghouders geruis- en probleemloos gehuisvest, dat stagneert nu door een grotere instroom en het beperkte woningaanbod. In een memo somde het college een aantal mogelijkheden op om de problemen op te lossen. Het college nodigde de raad uit tot een verkennende discussie. Lees verder

 • Duurzaamheidslening groot succes.

  © Richard Broekhuijzen

  26 mei − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de duurzaamheidslening. Sinds februari kunnen inwoners van Borger-Odoorn geld lenen voor het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door het goed te isoleren. Dit is een zodanig succes dat in april de pot met geld al leeg was en er nu een wachtlijst ontstaat. De VVD wil nu de pot vergroten. Lees verder

 • Grote achterstanden in groenonderhoud.

  19 mei − Het onderhoud van het gemeentelijk groen is altijd een hot item in de gemeenteraad. Maar ook bij onze inwoners. Afgelopen donderdag was er zelfs een inspreker. Mijnheer sprak zijn grote zorg uit over de achterstanden. Het wordt onveilig in de gemeente, stel dat iemand onder een vallende tak loopt. Zijn oproep was om inwoners te betrekken bij het beleid en er samen "de schouders er onder" te zetten. Lees verder

 • Advocaat: stop met procederen.

  © Kees Huysman

  16 mei − In de raadsvergadering deelde wethouder Buijtelaar mee dat het spoedappel tegen de rijkscoördinatieregeling (RCR) is verloren. De advocaat van de gemeente heeft het advies gegeven te stoppen met procederen. Het college besluit hier dinsdag over. Lees verder

 • Antwoorden over N34

  © Richard Broekhuijzen

  11 mei − Begin dit jaar zou er een begin gemaakt worden met de nieuwe afslag op de N34 bij Exloo. De VVD wil weten hoe het staat met dit voornemen en stelde schriftelijke vragen. Deze week kwam het college met antwoorden. Lees verder

 • Wethouder Trip volgt niet de “Emmense” lijn.

  © Richard Broekhuijzen

  29 april − In het dagblad van het Noorden stond 14 april een artikel over onrust in de raad van Emmen over de ontwikkelingen rond voorschool. Raadslid Janny Hofsteenge wil weten hoe dit in onze gemeente gaat en stelde tijdens de raadsvergadering vragen. Lees verder

 • Krijgen kinderen de zorg die nodig is?

  © Richard Broekhuijzen

  20 april − Kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen een indicatie krijgen van onze sociale teams voor een zorgboerderij. Om te voorkomen dat de gemeente met veel kleine ondernemers een contract moet sluiten is in Drenthe besloten de plaatsing en betaling te laten verlopen via Bezinn. (Boer en Zorg in Noord Nederland) De VVD hoort geluiden over een cliëntenstop bij Bezinn. Raadslid Janny Hofsteenge stelde hierover schriftelijke vragen. Lees verder